(0) item
Bà Phùng Kim Tạ Nguyễn – Rialto, California
CẦU XIN CHA CÓ MỘT TUẦN, TÔI BÁN ĐƯỢC NHÀ

                           Bà Phùng Kim Tạ Nguyễn – Hình TBDF

Tôi là người Phật giáo. Từ 20 năm trước khi còn ở Việt nam tôi đã nghe các chị em bạn nói nhiều về phúc đức của Cha Trương Bửu Diệp. Tuy vậy, lúc đó tôi không để ý lắm, mà cũng chẳng có dịp để mà đến viếng Cha.
 
Qua Mỹ một thời gian, tôi lại nghe con tôi nói về Cha Diệp nữa. Con tôi nói nếu có chuyện gì cần, cứ nguyện với Cha, Cha soi sáng cho mình. Mấy lần con tôi xuống Garden Grove để khấn Cha, tôi đi theo.
 
Tôi ở bên đây, nhưng có cái nhà bên Việt Nam không người chăm coi nên muốn bán. Tôi đã nguyện với Cha xin cho bán được nhà.
 
Mới treo bảng lên có một tuần thì tôi bán được nhà. Lúc khấn Cha, tôi có nguyện là nếu bán được tôi sẽ cúng Cha một mâm cơm. Tôi có hỏi mấy chị bạn rằng làm sao để cúng cơm cho Cha? Mấy chị nói là đến nhà thờ tạ lễ cũng được, đâu việc gì phải xuống đây. Nhưng tôi muốn đã nguyện thế nào thì làm thế nấy. Bữa nay tôi mới có thời gian để đến văn phòng Cha ở Garden Grove để thực hiện những gì đã hứa với Cha.
 
Ngoài ơn lành kể trên, Cha còn độ tôi rất nhiều lần. Những lần tôi làm chậm tôi nguyện Cha, một hồi sau tôi làm không kịp luôn!
 
Tôi rất tin tưởng nơi Cha, bằng tấm lòng chân thành. Ơn tôi nhận được vượt quá điều tôi mong muốn, nên tôi thấy mình đã mang ơn Cha. Các anh các chị nào nếu có lòng, có tâm nghĩ tới Cha, hãy hết lòng tin tưởng, Cha sẽ giúp đỡ, mở đường soi lối cho mình. 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G1M