(0) item
Chị Lưu, Hồng Mỹ – Prescott Valley, AZ.
"MÌNH PHẢI CÓ LÒNG TIN Ở BỀ TRÊN THÌ BỀ TRÊN SẼ SOI SÁNG CHO MÌNH."

                                    Chị Lưu, Hồng Mỹ – Hình TBDF

Cha chữa đột quỵ cho ba tôi
Tôi rất là có đức tin ở nơi Cha, tại vì mọi sự khó khăn thì cầu xin Cha đều cho hết. Kì rồi tôi qua đây, được người bạn cho địa chỉ văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở Garden Grove này, nên tôi có đến viếng Cha. Tôi có cầu xin Cha, vì ba tôi bị stroke, sợ là khó qua khỏi; ông nằm bất tỉnh, không biết gì hết, không nhận ra con cái gì hết. Ba tôi bị từ khoảng tháng Một, ông nằm đó 2-3 tháng rồi, càng ngày càng yếu, con cái về mà ông cứ mê man vậy đó.
 
Kì rồi cách đây khoảng một tháng hơn thì tôi có ghé qua đây, có cầu xin Cha, "Xin Cha cho ba con được bình phục trở lại." Trong vòng một tháng đó, trong cái rủi lại có cái may, có lẽ là do Cha soi sáng, ba đang mê man, tự nhiên nửa khuya ba ráng đứng dậy đi sao đó thì bị té. Khi đó chúng tôi đưa ông vào bệnh viện, thì gặp được bác sĩ tốt, cho đúng thuốc, rồi từ đó trở đi thì ba tôi khỏe lại. Ba bây giờ bình phục, đi đứng rất bình thường, ăn uống rất là tốt, và nhận ra con cái, có điều hơi lẫn chút thôi. Đó là nhờ ơn của Cha Trương Bửu Diệp. Trước khi mà cầu xin thì ba rất yếu, tưởng chừng không qua khỏi. Tôi tin đó là ơn Cha tại vì mỗi lần có sự cố nào, tôi đều cầu xin Cha và đều được ơn.
 
Lòng tin của tôi đến với Cha Trương Bửu Diệp
Chồng tôi là người theo Công Giáo, còn tôi theo đạo Phật, nhưng tôi rất tin Cha. Tôi đến đây để chia sẻ với anh chị em rằng Cha rất là linh thiêng. Nếu có điều gì hãy cứ cầu xin Cha, ăn thua là ở lòng tin của mình thôi.
Trước đây tôi cũng được rất nhiều ơn lành khác. Bất cứ khó khăn gì, như là chuyện nhà cửa, chuyện làm ăn, tôi đều cầu xin Cha và đều được hết. Từ xưa tới giờ, phải nói là được khoảng 80% mọi sự mà tôi cầu xin được Cha đáp lại.
 
Tôi biết Cha Diệp từ hồi còn ở Việt Nam lận, cũng lâu rồi. Nhưng ở Việt Nam, tôi chưa đi viếng Cha bao giờ, chỉ khi qua đây tôi mới biết được mặt Cha Diệp. Trước đây tôi chỉ biết tiếng Cha thôi, nhưng mình có cái tâm, mình tin tưởng vào Cha. Tôi biết văn phòng ở đây là nhờ có một người bạn làm chung, người bạn đó biết văn phòng này và hay gửi thư đến đây. Tôi thấy thế mới xin chụp lại địa chỉ văn phòng, rồi kì rồi tôi qua California thì ghé đến đây để cầu xin cho ba tôi, lần đó tôi cũng có xin nước đã làm phép về cho ông. Hôm nay tôi qua là để tạ ơn.
 
Theo tôi thì từ trong tâm mình phải có chứa đựng niềm tin đến tất cả các bề trên, mình giao cho bề trên soi sáng cho mình đi, phải tin tưởng thì mới có được chứ không phải khi gặp chuyện rồi mình mới cầu xin. Đối với tôi, các bậc bề trên tôi đều rất tin tưởng, dù bên đạo Phật hay Công Giáo. Mặc dù tôi bên đạo Phật, nhưng tôi rất là tin Cha. Nên sẵn đây tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các anh chị em, mình phải có lòng tin ở bề trên thì bề trên sẽ soi sáng cho mình. 

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G1M