(0) item
Bà Lê, Thúy Trần – Garden Grove, CA.
“CẦU NGUYỆN VỚI CHA CẦN CÓ LÒNG TIN”

                                      Bà Lê, Thúy Trần – Hình TBDF

Gần một năm trước, cháu ngoại của tôi là Alexandre bị mất việc. Thời gian mất việc kéo dài cả tháng trời. Một hôm cháu chở tôi đi có việc, tôi nói: “Cho bà ngoại tới chỗ này, để bà ngoại khấn với Cha Trương Bửu Diệp.” Khi tới văn phòng TBDF, tôi nói cháu cùng vào với tôi, và xin cho cháu được công việc mới. Tôi cũng nói khi nào con có việc mới, con phải trở lại để tạ ơn Cha. Ngay buổi chiều hôm ấy, vào lúc 6 giờ, cháu tôi nhận được cuộc gọi của một nơi, mời cháu đến để phỏng vấn. Ngày hôm sau cháu tôi đi phỏng vấn và được nhận một công việc với mức lương rất khá. Cháu tôi làm công việc ấy cho đến bây giờ. Đó là công việc làm cháu rất thích. Tôi tin Cha đã cầu bầu giúp để những ước nguyện của cháu tôi được trở thành hiện thực. Vì người giỏi thì có rất nhiều, nhưng cháu tôi may mắn là có Cha Diệp cầu nguyện giúp.

Mỗi tháng tôi đến cầu nguyện với Cha 2 lần, cho gia đình tôi, con cái và các cháu nội ngoại của tôi. Cách nay 7, 8 năm tôi chưa từng biết về Cha Diệp. Tình cờ một hôm tôi ra Phước Lộc Thọ, đến tiệm vàng của một người đạo Phật, ăn chay trường, nhưng lại thờ Cha Trương Bửu Diệp trong tủ kính. Lúc đấy tôi không biết Cha Diệp là ai, nên hỏi ai vậy? Bà ấy nói đó là Cha Diệp, Cha linh lắm, bà ấy cầu gì cũng được. Lúc chồng tôi về VN, tôi nói chồng tôi xuống Bạc Liêu tạ lễ Cha và xin hình Cha về. Từ đó, lúc nào tôi cũng cầu xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và luôn luôn là Cha Trương Bửu Diệp.

Ngày văn phòng TBDF mở ra, bạn của tôi báo cho tôi biết. Từ đó, cứ có chuyện gì là tôi đều đến văn phòng TBDF để cầu nguyện với Cha, nhờ Cha cầu nguyện cho tôi. Đức tin của tôi rất mãnh liệt, nên trong nhà, bạn bè ai gặp khó khăn tôi đều nói đến cầu nguyện với Cha. Nhưng tôi nói họ phải có đức tin, chứ đừng có cầu thử.