Skip to main content
(0) item
Ông bà Lâm Quốc Ṭng và Lâm, Mỹ - Santa Ana, California

“Nhờ Cha, chồng tôi không những ăn được, mà còn đi lại được”

Chồng tôi bị tai biến mạch máu não hai lần, lần thứ hai rất nặng. Sau khi cầu xin Cha, tình trạng sức khỏe của anh cải thiện rất đáng kể.
Khi đó, anh ấy nói không được, chỉ nằm một chỗ, ăn uống đều phải qua ống truyền dịch. Cơ thể của chồng tôi lại không chịu được cách truyền thức ăn qua ống, nên cứ truyền vô là anh bị ói. Nhiều bữa anh bỏ ăn luôn. Đến mức các cô trong nursing home nói rằng: “Thôi, nếu anh không ăn được thì đành lòng cho anh ấy đi.” Tình trạng như vậy kéo dài từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013.
Vợ chồng tôi theo đạo Phật, nhưng đạo nào cũng tin. Trong nhà tôi có thờ hình của Cha Trương Bửu Diệp. Tình cờ có người khuyên tôi đến Văn phòng Cha cầu nguyện. Tôi có đến hai lần, xin cho chồng tôi có thể nuốt được thức ăn. Lần thứ hai, lời cầu của tôi được toại nguyện. Chồng tôi không còn phải dùng đến ống truyền từ ngày 12 tháng 11 năm 2013.
Tháng 6 năm 2013 tôi cầu xin Cha, khi đó chồng tôi vẫn chưa đi được. Nhưng bây giờ không những anh ăn được, mà còn đi lại được nữa. Đúng là một phép màu!

(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)