Skip to main content
(0) item
Ông Nguyễn Trính Đạo - Washington

Ơn con gái được chữa lành bệnh lạ

Anh Nguyễn Trính Đạo hiện đang ở thành phố Washington. Anh có đứa con gái mười tám tháng tuổi bị một chứng bệnh nan y rất lạ. Kết quả chụp phim óc bác sĩ cho biết cháu bị một chứng bệnh ảnh hưởng về não và các cơ bắp. Gây cho cháu không thể phát triển và hoạt động và cháu khó có thể sống thọ được.
Sau khi nghe như vậy thì gia đình anh Đạo rất là buồn, hoang mang và không biết làm gì khi thấy cháu bị ốm và nằm như vậy.  Anh chỉ còn biết cầu nguyện. Có người thân nói anh đi khấn Cha Trương Bửu Diệp. Anh hằng ngày đã cầu khấn Cha, xin Cha giúp cho cháu hết bệnh.
Sau một thời gian thì cơn bệnh của cháu đã từ từ giảm đi. Anh và gia đình hết sức vui mừng và ngạc nhiên vì bác sĩ nói bệnh của cháu mỗi ngày mỗi nặng thêm chứ không có giảm đi và có thể đi đến tử vong. Nhưng cho tới nay thì cháu đã khỏe hẵn và đã học xong highschool. Khi biết có văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation ở Thành Phố Garden Grove California, anh tìm đến để cảm tạ Cha và chia sẻ đến mọi người để vinh danh Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp – Tập 1)