Skip to main content
(0) item
Cô Lương Thị Lệ Thoa - Lawndale, California

“Tôi đi Mỹ đoàn tụ được là nhờ Cha”

Tôi mới đặt chân đến nước Mỹ được hai ngày. Hôm nay tôi đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation để tạ ơn Cha đã ban ơn lành cho tôi được đậu phỏng vấn.
Tôi biết Cha Trương Bửu Diệp đã mấy năm nay, khi còn ở Việt Nam có đến thăm mộ Cha được 2 lần. Trong suốt thời gian biết Cha, tôi luôn cầu nguyện. Trước giờ đi phỏng vấn, tôi cũng cầu nguyện với Cha. Do diện của tôi khó khăn lắm, vì ba tôi đi diện HO, là người bảo lãnh, nhưng Ba tôi mất rồi, vậy mà cuối cùng tôi cũng vẫn được chấp thuận để sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.
Tôi tin lời cầu bầu của Cha Diệp. Chính sự linh thiêng của Cha đã khiến niềm tin của tôi vượt qua được tất cả mọi khó khăn.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)