(0) item
Cô Nguyễn, Lan - Los Angeles, California

“Cha đã mở đường, chỉ lối cho tôi”

Chỗ làm của tôi không ổn định, công việc lại không được thoải mái lắm. Theo tôi biết thì hiện nay rất khó kiếm chỗ làm, nhất là chuyện đi dạy học cho trẻ con. Vì thế, tôi cầu nguyện Cha Diệp, xin Cha cho tôi biết nên làm gì đúng, tiếp tục làm việc hay kiếm chỗ nào khác tốt hơn.
Tôi nhờ Cha chỉ lối. Khi đến với Cha, tôi nói với Cha rằng với công việc hiện nay tôi bị stress nhiều quá, nhưng vì cuộc sống tôi cứ phải bám vào đó, rồi tôi xin Cha chỉ dẫn cho tôi tìm công việc tốt hơn để ổn định cuộc sống và soi sáng cho tôi suy nghĩ như vậy có đúng hay không. Sau đó, tôi biết có chỗ đang cần người, nên lấy hẹn để phỏng vấn. Mới ngày hôm trước interview thì ngay ngày hôm sau người ta gọi, thông báo nhận tôi. Tôi phân vân không biết nên ở lại làm chỗ cũ, hay làm chỗ mới. Nhưng do Cha chỉ đường, nên tôi quyết định sang chỗ mới làm việc, nơi mà tôi biết sẽ ổn định hơn chỗ cũ.
Tôi biết Văn phòng Cha Diệp hơn một năm nay. Những lần trước tôi xin gì Cha cũng cho. Tôi chỉ xin những điều bình thường không có gì to tát cả. Ví dụ tôi muốn refinance lại căn nhà nhưng tình trạng tài chính hơi eo hẹp, tôi cầu nguyện cho mọi chuyện suông sẻ, thì tôi cũng đã được ơn.
Tôi có niềm tin với Cha từ lâu. Với những ai đang cần có niềm tin, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn rằng hãy cứ tin, vì trong cuộc sống hiện nay, nếu cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G1M