(0) item
Bác Trần Ngọc Nhiên - Masato Seto
Bác mới định cư tại Hoa Kỳ được hai năm. Cách đây bẩy năm, khi còn ở Việt Nam  bác đã xuống dự lễ giỗ Cha tại Tắc Sậy và hằng ngày vẫn cầu nguyện với Cha.
Một lần bác bị té trên một cái cầu và rơi xuống đống đá bị bể đầu, gãy xương sườn. Vào thời điểm đó ai cũng cho rằng bác sẽ chết hoặc nếu không chết thì cũng bị nằm liệt. Nhưng qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp, bác đã thoát được tai nạn lần đó và đã khỏe mạnh cho đến nay.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 81G0M