(0) item
Chị Mai Thị Huệ - Garden Grove, CA

Ơn Chữa Lành Bệnh

Cách nay hai năm chị Huệ bị đau bụng dữ dội đến không thể đi nổi.  Sau khi khám và chụp phim bác sĩ nói chị bị một viên sỏi cỡ như hột bắp ở trong thận gây cho chị đau đớn. Bác sĩ nói về nhà uống nhiều nước hy vọng viên sỏi sẽ theo đường tiểu ra ngoài nếu không thì phải mổ lấy ra. Chị nghe vậy nên rất lo lắng chị rất sợ bị mổ. Chị mới khấn Cha Trương Bửu Diệp: Con đau quá Cha ơi! Xin Cha chữa giúp cho con.
Liền hai tuần lễ sau đó chị đi tiểu ra máu. Cùng thời điểm lúc chị đang đau thì một người cháu ở Việt Nam gọi điện thoại cho chị và nói:"Cháu đi xuống Tắc Sậy Cha Trương Bửu Diệp đây.Mợ có xin gởi khấn gì không?" Chị Huệ than cùng  người cháu là:"Mợ đau quá Bích ơi! Nhờ cháu khấn với Cha cho mợ, bây giờ mợ đang bị sạn thận nó hành đau quá…và Mợ bị đi tiểu ra máu nữa. Mợ rất sợ."
Sau khi người cháu khấn  xong gọi lại và nói: Cháu đã khấn cho Mợ rồi đấy. Thì vừa lúc đó chị cũng hết đau bụng và không còn tiểu ra máu nữa.
Sau khi đi khám và chụp phim lại thì bác sĩ nói thận rất bình thường không còn thấy dấu tích gì về sạn thận. Đây là ơn lành và với niềm tin của chị vào Cha, qua lời cầu bầu của Cha Trương Bửu Diệp nên Chúa đã ban cho chị vượt qua được cơn bệnh sạn thận này.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M