(0) item
Bác Anh Trần, Santa Ana, CA
ƠN CHỮA LÀNH BỆNH
Cách nay hai năm bác Anh Trần bị chứng bệnh đau đầu. Bác còn bị đau buốt nơi thái dương bên phải. Cơn bịnh này đeo đẳng suốt gần hai năm.
Bác sĩ khám cho bác và cho toa uống thuốc trụ sinh và thuốc đau đầu nhưng bác không thấy đỡ. Bác sĩ nghi có thể đau về thần kinh. Bác Anh Trần đi châm cứu cũng không hết. Bác rất lo lắng về căn bệnh của mình vì không biết có thể một ngày nào đứt mạch máu não…
Một ngày bác đi chợ ngang qua văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, bác vào khấn với Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho bác được hết đau đầu, rồi bác đã ghi lời xin khấn vào sổ được đặt tại nhà thăm viếng.
Đêm hôm đó về nhà bác thấy bớt đau hẳn … Qua ngày hôm sau thì bác không còn thấy đau nữa cho đến nay. Bác đã đến văn phòng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp để tạ ơn và chia sẻ lại để mọi người biết đến sự cầu bầu linh thiêng của Cha và để vinh danh Cha..
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)