Skip to main content
(0) item
Cô Nguyễn D. Sandy – Midway, California

“Mọi con đường tôi đi đều do Cha dẫn dắt”

Tôi mới từ Los Angeles chuyển xuống nên cũng mới biết Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp Foundation đây thôi, nhưng mẹ tôi thì biết văn phòng này lâu lắm rồi.
Tôi có cầu xin Cha Diệp trong việc giải quyết khó khăn về nhà cửa. Thời gian kéo dài trong vòng 4 tháng thì chuyện nhà cửa của tôi giải quyết xong.
Thật ra, tôi cũng đã nhận được nhiều ơn Cha trong chuyện gia đình, cuộc sống, việc làm... Hồi bên Việt Nam, tôi bị mất một món đồ rất lớn ở dưới biển. Vậy mà tôi cầu xin, Cha đã cho tôi tìm lại tất cả. Lúc đó tôi còn trẻ, nguyện với Cha rằng nếu tìm lại được món đồ đó, tôi sẽ đi nhà thờ 1 tuần lễ, nhưng tôi đi được có một lần, rồi ngưng. Nghĩ lại thấy khi đó còn nhỏ mình đã làm điều không đúng. Dù tôi có tội với Cha khi không giữ đúng lời hứa lúc còn nhỏ, nhưng giờ đây Cha vẫn ban ơn cho tôi. Điều này càng làm cho niềm tin của tôi đối với Cha Diệp càng thêm mạnh mẽ.
Hôm nay tôi đến tạ ơn Cha, vì mọi con đường tôi đi đều do Cha dẫn dắt. Với những người chưa tin phép màu nhiệm của Cha Diệp, tôi khuyên hãy cứ tin đi, thì sẽ được. Hãy cầu nguyện Cha, thì khi gặp trở ngại, mọi việc lớn sẽ thành việc nhỏ, những việc nhỏ sẽ như không có gì.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2)