Skip to main content
(0) item
Anh Bùi Văn Chiến - Uneka, New York

Ơn gặp mẹ lần cuối

Năm 2007 em gái anh Chiến sinh sống tại Việt Nam gọi điện thoại cho anh Chiến biết mẹ bệnh nặng đang nằm bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói không qua khỏi.
Cô nhắn về Việt Nam gấp để hy vọng gặp mẹ lần cuối. Đến ngày hôm sau anh mua được vé máy bay để về. Anh nghĩ phải mất gần hai mươi bốn tiếng mới có thể đến Việt Nam.  Chỉ sợ không gặp mẹ kịp lần cuối!
Nhà anh có treo hình Cha Trương Bửu Diệp nên anh cứ cầu xin .Anh mới đọc ba kinh Kính Mừng và anh khấn với Cha: Xin Cha giữ gìn mẹ con.  Để con về được gặp mẹ con lần cuối.
Khi anh về đến Việt Nam và đi thẳng tới bệnh viện thì mẹ còn thở thoi thóp với ống dưỡng khí. Khi anh nói chuyện thì mẹ nhận ra liền. Ánh mắt của mẹ  sáng rực lên vì biết anh đã về. Anh đã ở với mẹ trong bệnh viện bẩy ngày.  Sau đó thấy tình trạng của mẹ không tiến triển gì. Anh tính quay về Mỹ để đi làm. Chiều hôm đó anh vô từ giã mẹ để mai quay về Mỹ. Thì đêm hôm đó bác sĩ báo tin mẹ anh đã ra đi. Thật là tốt đẹp! Điều này chứng tỏ Cha đã thu xếp cho anh được ở bên mẹ trong những ngày cuối cùng.  Anh cũng còn thời gian để báo về hãng ở Mỹ xin thêm phép ở lại lo hậu sự cho mẹ.
Nay anh biết được văn phòng Cha Trương Bửu Diệp ở California, anh đã tìm đến chia sẻ và tạ ơn Cha Diệp.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)