Skip to main content
(0) item
Anh Huỳnh Văn Ru - Los Angeles, CA

Ơn Nhận Được Sự Mầu Nhiệm Của Cha Diệp

Nhân dịp anh đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để viếng, anh Huỳnh Văn Ru mang về một số hình ảnh của Cha và tờ ký thỉnh nguyện thư xin phong Thánh cho Cha để phổ biến cho bạn bè và người thân ở các tiểu bang khác.
Anh hứa với Cha sẽ làm những gì trong khả năng anh. Xin Cha cho anh sự bình an. Qua ngày hôm sau anh đóng thùng đựng các tờ thỉnh nguyện thư và hình Cha để gởi đi. Sau khi bỏ các tờ ký thỉnh nguyện thư vào thùng. Anh để hình Cha lên trên cùng, nhưng khi bỏ hình vào thì khổ giấy hình Cha lớn hơn so với thùng đựng, Anh không thể nhét vào được hay gấp lại hoặc cắt nhỏ hình để cho vừa đươc.  Anh mới nói với Cha: Con sẽ bỏ hình Cha vào phong bì và gởi đi riêng. Đến lúc bỏ hình Cha vào phong bì vừa định dán keo thùng lại,  anh thử đặt phong bì có hình Cha lên trên thùng thì lạ thay cái phong bì lớn vừa y với cái thùng. Anh hết sức ngạc nhiên. Vừa mới đây bỏ hình Cha vào không vừa.  Vậy mà bây giờ cộng thêm phong bì bên ngoài nữa mà lại bỏ vừa trong thùng, Anh không thể hiểu nổi. Anh xin chia sẻ với mọi người về sự mầu nhiệm của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)