(0) item
Cô Peterson, Brooke – Long Beach, California

"Cha Diệp đã cho tôi đứa con gái"

Khi tôi mang thai đứa con thứ ba, tôi rất mong muốn cháu là con gái, vì tôi đã có 2 cậu con trai rồi.

Cô Peterson và bé gái tại TBDF Studio. Hình: TBDF
Vào tháng 7 năm 2013, lúc mang thai được 3 tháng, khi bác sĩ chưa biết đó là con trai hay con gái, tôi đem hai đứa con trai của tôi đến Văn phòng Cha, và hỏi Cha rằng: “Cha có thể cho con một đứa con gái không?” Chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên Cha Diệp. Vài tháng sau, khi siêu âm, tôi biết tôi sẽ sinh con gái. Ôi, thật là một điều khó có thể tin được. Tôi thật sự sung sướng, và đã trở lại Văn phòng Cha Diệp để cảm tạ vì Ngài đã trả lời câu hỏi của tôi và cho tôi được như ý nguyện. Con gái tôi nay đã được 6 tháng tuổi rồi đây này!
Tôi biết Cha Diệp qua mẹ tôi, là người theo đạo Công giáo. Bà có nghe nhiều người nói Cha Diệp có thể chữa lành bệnh, làm phép lạ, ban ơn lành. Trong số những người được ơn Cha mà mẹ tôi nghe kể lại, cũng có một gia đình người Việt Nam mong muốn có đứa con trai, vì họ đã có con gái, và sau khi cầu xin Cha, họ đã sinh được đứa con trai. Thế là mẹ tôi nói tôi phải đến để cầu nguyện với Cha. Khi đó, tôi nói, “Con không biết, sao cũng được mà!” Nhưng tôi cũng đi, và khi tôi đến Văn phòng Cha, tôi ngắm gương mặt Cha, đôi mắt Cha, và tôi nghĩ Cha sẽ làm một điều gì đó khác lạ cho tôi.
Hôm nay tôi đến thăm Cha, có dẫn theo một cô bạn. Cô này có hai đứa con gái rồi, giờ đang mong có một đứa con trai. Tôi nói với cô ấy hãy cứ cầu xin Cha Diệp và tin tưởng. Tôi xin được, thì cô ấy cũng xin được mà! Hãy tin, và thử xem!
Cô Brooke và hai con trai đến thăm Cha Diệp lần đầu vào tháng 7-2013. Hình: TBDF
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 2) 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 31G0M