(0) item
Ông Phan, Pierre - Westminster, California

“Cha làm nhiều điều giống y như phép lạ”

Hàng ngày đọc báo, tôi thấy có những lời cảm tạ đức Cha Trương Bửu Diệp. Ai cầu nguyện cũng đều được Ơn Cha.
Năm nay tôi 78 tuổi. Cách đây mấy hôm, tôi đi thi bằng lái xe, có cầu nguyện Cha. Dù tôi đã học hết cuốn sách nhưng khi đi thi họ không ra mấy câu tôi học kỹ, khiến tôi bị rớt lần đầu. Nhưng lần sau tôi gặp người khác đưa cho đề thi có nhiều câu tôi biết, nên tôi làm được, và đậu. Hôm nay tôi tới đây để dâng lời cảm tạ.
Tôi còn biết về Cha qua bạn của con tôi. Đó là cậu bé ngang ngược, không tin ai bao giờ, nhưng sau khi xin Cha Diệp cầu bầu, cậu ấy có việc làm. Khi đó, cậu ấy thấy con tôi cũng đang thất nghiệp, nói con tôi rằng: “Tao là thằng cà chớn, nhưng nay tao tin Cha, vì Cha rất linh thiêng. Cứ đến cầu xin Cha Diệp đi, sẽ có việc làm.” Con tôi đến cầu xin Cha, và giờ cháu cũng đã có việc làm. Bây giờ chúng tôi đặt trọn niềm tin nơi Cha, vì thấy những điều Cha làm như là phép lạ vậy.
(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G0M