(0) item
Bà Schopier, Thu Cúc – Milford, Ohio

“Tôi loan truyền ơn Cha ban để tăng thêm niềm tin cho mọi người”

Tôi có nghe nói về Cha Trương Bửu Diệp ban nhiều ơn lành lâu lắm rồi. Các chị của tôi ở San Jose tin Cha lắm, nhưng thật tình tôi không tin rằng Cha có thể làm được phép màu nhiệm.
Cách đây mấy tháng, lần đầu tiên tôi đầu tư chứng khoán. Một ngày kia, chỉ số chứng khoán của tôi xuống dữ quá, gần như không ai có thể đẩy nó lên được. Cùng đường, tôi mới cầu nguyện Cha. Ngay sáng hôm sau, chỉ số chứng khoán mà tôi đầu tư vọt lên, khiến tôi không tưởng tượng nổi. Từ đó, tôi hoàn toàn tin, đúng là Cha có phép màu nhiệm.
Tôi tin Chúa và Đức Mẹ, nhưng nay tôi biết thêm Cha Diệp, và qua chuyện Cha ban ơn cho chúng tôi, tôi tin là Cha rất gần với Chúa, Đức Mẹ, và sẵn lòng giúp cầu thay lên Chúa và Đức Mẹ những lời cần khẩn của mọi người.
Lần này có dịp sang California, tôi nhất quyết đến thăm Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Tôi được các chị cho nước thánh và hình Cha. Tôi sẽ đem lên tặng các chị của tôi ở San Jose, để các chị chia sẻ cho mọi người, cũng như loan truyền những ơn lành mà Cha đã ban cho chúng tôi, để làm tăng thêm niềm tin cho mọi người.
(Trích Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 8G0M