(0) item
Chị July Nguyễn - Westminster, CA

Ơn Hết Bệnh Khó Thở

Chị July Nguyễn là người ngoại đạo. Chị bị chứng bệnh khó thở. Chị đi khám bệnh làm các xét nghiệm nhưng bác sĩ đã bó tay không tìm ra được bệnh. Một lần chị nghe người quen giới thiệu, chị đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu xin với Cha. Chị đặt hết niềm tin nơi Cha, mong Cha sẽ ban phước lành cho. Rồi chị đã khấn Cha: “xin Cha cho Con được hết bệnh khó thở , con đã đi bác sĩ khám và làm đủ điều nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh. xin Cha ban phước cho con thở được dễ dàng hơn”.
Sau khi chị cầu nguyện với Cha về chị đã cảm thấy thở dễ hơn. Chị đã cảm nhận được ơn lành mà Cha đã cầu bầu với Chúa ban cho. Qua một đêm chị đã ngủ thật ngon tới sáng. Chị đã đem hình Cha ra và nói với Cha: “Con cảm ơn Cha đã chữa cho con được thở dễ dàng hơn”. Chị đã đến văn phòng để tạ ơn Cha và chia sẻ lại với mọi người để vinh danh Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 25G0M