(0) item
Bác Nguyễn Thị Tới - Adelaide, Úc

Ơn Hết Bệnh Rối Loạn Tiêu Hóa

Bác Nguyễn Thị Tới bị cắt bỏ túi mật cách nay bốn năm. Từ đó bác bị chứng bệnh rối loạn đường tiêu hóa nên không dám đi đâu xa.
Bác đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp cho bác được gặp thầy gặp thuốc để chữa lành bệnh.
Sau khi tới khám một ông bác sĩ đã ghi cho bác toa thuốc mua năm lần, mỗi lần một trăm gói về uống. Nhưng khi về bác chỉ mới uống có một gói thì thấy cái bụng êm luôn cho tới nay.
Phép lành Cha đã nhận lời cầu xin của bác, vì bác đã bị chứng bệnh rối loạn tiêu hóa này gần ba năm trời. Nay bác đã khỏe mạnh và đi chơi xa. Nhân dịp qua California du lịch.  Bác biết được có nhà thăm viếng Cha Trương Bửu Diệp, bác đến để tạ ơn Cha và xin chia sẻ lại với mọi người để vinh danh Cha.  Bác muốn nhắn nhủ cùng mọi người: Hãy đến cầu xin Cha dù bất cứ chuyện gì lớn nhỏ, Cha sẽ cầu xin với Chúa ban ơn cho mọi người.
(Trích từ sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)