(0) item
Chị Lê Sương Yến - Los Alamitos, California

Ơn Xin Mổ Bướu Thận Được Bằng An.

Chị Lê Sương Yến bị bệnh bướu thận. Bác sĩ yêu cầu phải giải phẫu cắt bỏ cục bướu nên chị rất lo lắng cho cuộc giải phẫu này.
Chị đã tìm đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để khấn Cha cho chị đi mổ được bằng an. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Bác sĩ đã mổ cắt bỏ một bên thận và bướu. Khi còn đang nằm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, chị nhìn lên tường thấy Cha Trương Bửu Diệp, ba mẹ chị, ba mẹ chồng và Đức Mẹ mà chị vẫn thường viếng và cầu xin  Đức Mẹ mỗi tuần.
Lần đầu tiên chị đã thấy được phép lạ và sự mầu nhiệm mà Chúa đã ban qua Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp. Trong hơn hai mươi năm chị đã luôn phó thác vào Chúa, Đức Mẹ và Cha Trương Bửu Diệp cho công việc của mình và mọi việc đều diễn ra thuận lợi an lành.
Hôm nay chị đến văn phòng Cha để tạ ơn và chia sẻ lại câu chuyện với mọi người về sự mầu nhiệm linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp để vinh danh Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 5G0M