(0) item
Chị Phạm Nhọc Quay - Westminster, California.

Ơn Xin Giấy Tờ Cho Con Kịp Đóng Tiền Học

Con gái của chị Phạm Nhọc Quay đang học ở Goldenwest College. Muốn được nhập học, con chị phải làm thủ tục, cần đủ giấy tờ và đóng tiền nhập học. Vì khả năng ngoại ngữ rất hạn hẹp nên chị rất lo lắng, mà chồng chị đi làm xa chắc không về kịp.
Chị đã cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp cho chị gặp được người Việt Nam giúp làm giấy tờ nhập học và mọi chuyện được nhanh chóng hoặc khiến cho chồng chị về kịp để làm thủ tục.
Sau khi cầu nguyện, sáng hôm sau chồng chị đã về kịp đi làm giấy tờ cho con và mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhanh chóng theo ý muốn nên con chị kịp nhập học.
Chị đã nhận được ơn lành của Cha qua lời cầu bầu cùng Chúa cho chị đạt được ước nguyện của mình. Chị rất vui và đến văn phòng để xin tạ ơn Cha và chia sẻ lại với mọi người.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 2G0M