(0) item
Chị Huỳnh Trâm Anh - Wesminster, California.

Ơn Tìm Lại Được Các Giấy Tờ

Công việc của chị là chăm sóc những người già. Chỗ làm việc yêu cầu chị phải chứng minh giấy tờ, thẻ xanh, thì họ mới làm hồ sơ cho chính phủ để trả lương. Thực tế chị đã làm việc được hai tháng rồi mà vẫn chưa tìm được thẻ xanh và các giấy tờ quan trọng khác vì tất cả hồ sơ của chị và con đều mất hết.
Chị đã tìm và nhờ người tìm lục hết cả nhà lên mà vẫn không thấy. Chị bắt đầu thất vọng  nghĩ rằng nếu không tìm thấy được các giấy tờ thì sáng thứ hai này phải đi xin lại rất phiền phức. Tối hôm đó, chị đã đọc kinh và cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp: Cha ơi! Cứu con với chứ con đã tìm đủ mọi chỗ, mọi cách nhưng vẫn không thấy. Xin Cha soi sáng chỉ đường để con tìm ra. Sau đó chị đi ngủ. Sáng hôm sau lúc thức dậy chị dọn dẹp phòng và như có tiếng nói mách bên tai chị là các giấy tờ ở trong cái giỏ đó. Cái giỏ thường xuyên bị bỏ lăn lóc nhặt lên thì nhìn thấy các giấy tờ như được sắp sẵn trong giỏ.
Chị rất mừng và cảm ơn Cha đã nhận lời cầu xin của cho chị tìm lại được mọi giấy tờ cần thiết. Chị đã đặt hết niềm tin vào sự cầu bầu của Cha, nay chị đến văn phòng để tạ ơn Cha và muốn chia sẻ với mọi người hãy đặt hết niềm tin và cầu nguyện với Cha.Cha sẽ cầu cùng Chúa ban ơn cho tất cả mọi người dù gặp bất cứ chuyện gì lớn hay nhỏ.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M