(0) item
Bà Tâm Nguyễn - Houston, Texas

Ơn Hết Đau Đầu Gối

Bà Tâm Nguyễn bị đau đầu gối, khi ấn vào rất đau. Bà đi lại thật khó khăn. Bà đi khám và chụp phim, kết quả là bị rách dây chằng đầu gối. Bác sĩ đề nghị bà mổ hoặc chích thuốc vào chỗ đau. Bà đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp qua hình ảnh Cha tại nhà. Bà đã khấn với Cha: “Cha là bậc Thánh, Cha ở cạnh Chúa, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con được lành bệnh”.
Sau một thời gian, lạ thay, chân bà không còn thấy đau nữa. Bây giờ bà đã đi lại như bình thường. Hôm nay có dịp qua California chơi biết có văn phòng của Cha tại thành phố Garden Grove nằm trên đường Eucild, bà đã ghé để tạ ơn Cha và xin chia sẻ lại để vinh danh Cha qua các ơn lành mà Cha đã chuyển lời cầu xin cùng Chúa ban cho bà.

(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)