(0) item
Ông Dương Thái An - Anaheim, CA

ƠN CÓ VIỆC LÀM

Anh Dương Thái An hiện đang ở thành phố Anaheim, California. Anh làm chủ một tiệm Nail. Trong thời gian qua do kinh tế khó khăn nên tiệm đã ảnh hưởng theo.
Tiệm của anh rất vắng khách. Ngày đêm anh rất lo lắng! không biết làm sao để trả tiền nhà. Anh đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp.
Sau một thời gian, tiệm đã từ từ vực lên được. Khách đông lại anh lại còn mướn thêm một vài thợ để về làm cho tiệm của mình nữa.
Ơn lành thứ hai mà anh nhận được qua lời chuyển cầu của Cha trương Bửu Diệp: Anh đang bị thất nghiệp, thì có người quen mách với anh là hãng máy bay Boeing đang tuyển người. Trước khi anh nộp đơn xin, anh đã cầu xin với Cha và được tuyển vào làm việc.
Hôm nay anh đến văn phòng để tạ ơn Cha do những ơn lành mà Cha đã cầu bầu cùng Chúa ban. Anh chia sẻ lại với mọi người hãy đến với Cha. Những lúc gặp khó khăn hoặc khúc mắc trở ngại gì trong cuộc sống hãy đến cầu nguyện với Cha. Cha sẽ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho mọi người.

(Trích từ sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)