(0) item
Chị Thái Mỹ - Graden Grove, California

Ơn Được Hết Nổi Hạch

Cách nay khoảng hơn mười năm, lúc đó chị Thái Mỹ chưa biết tới Cha Diệp, khi đang làm việc tại New Jersey, thì bất ngờ chị bị bệnh sụt hơn mười pounds.  Chị bị nổi hạch ở một bên nách thật khó chịu. Chị mới quyết định về California để điều trị bác sĩ Việt Nam để dễ nói chuyện vì chị không rành tiếng Anh nhiều. Trong thời gian khám bệnh và chờ kết quả chụp phim, tình cờ chị đi tới nhà của người quen thấy thờ hình Cha Diệp. Chị hỏi thăm ông này là ai?  Từ lúc đó chị mới biết đến Cha Trương Bửu Diệp. Chị xin một tấm hình Cha về để cầu nguyện: Xin Cha cho con được lành bệnh.
Khoảng hơn tuần lễ chị chờ kết quả khám bệnh nhưng không thấy bác sĩ goi. Chị đã đến văn phòng bác sĩ để lục hồ sơ ra xem và nói chị không có bệnh gì cả. Chị nghe mà không tin như một phép lạ, bác sĩ nói chị yên tâm trở về tiểu bang New Jersey để làm việc. Hôm nay có dịp trở về California chị đã ghé văn phòng Cha để tạ ơn và xin chia sẻ ơn lành chị đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha.

(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 73G0M