(0) item
Ông Trần Xuân Lê – El Monte, California

Ơn Hết Bệnh Bướu Ở Não

Vào năm 2006 lúc còn ở Việt Nam, ông Lê hay tin con trai ở Mỹ bị bệnh nặng có bướu trong não gây động kinh.  Con ông ngày càng gầy ốm do suy nhược, mắt mờ đi do bị bướu chèn các dây thần kinh.
Khi hay tin ông đã đi xuống dưới Tắc Sậy, Cà Mau nơi có mộ Cha Trương Bửu Diệp để cầu khấn Cha, và chỉ trong thời gian ngắn, con của ông đã được lành bệnh. Hôm nay có dịp và biết được văn phòng của Cha tại thành phố Garden Grove, California. Ông đã đến tạ ơn Cha lần nữa và xin chia sẻ với mọi người ơn lành mà con ông đã nhận được qua sự bầu cử của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 7G0M