Skip to main content
(0) item
Ông Lê Văn Thành - Garden Grove, California

Ơn Hết Ung Thư Nhiếp Hộ Tuyến

Vào năm 2012 ông Thành bị mắc bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến giai đoạn cuối. Ông đi tiểu bị gắt, nhỏ giọt và đi nhiều lần vào ban đêm. Bác sĩ yêu cầu ông phải phẫu thuật. Bác sĩ nói: Ông chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Ông nghe thế nên rất sợ nên ông đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để cầu xin Cha.
Ông đi cùng với người vợ và cầu xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho ông.  Và Cha đã nhận lời của ông bà cầu xin (vợ ông là người ngoại đạo). Cha đã cho ông được lành bệnh. Ông đi bác sĩ khám lại.  Bác sĩ đã cho đây là một phép lạ đến với ông. Khoa học cũng không chứng minh được tại sao ông được lành bịnh. Ông tâm sự, đáng lý ra ông đã chết lâu rồi, nhưng nhờ được Cha cứu mà hôm nay ông đến để tạ ơn Cha và chia sẻ lại ơn lành để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)