Skip to main content
(0) item
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Santa Ana, California

Ơn Được Thuyên Giảm Bệnh Tim

Bà Hạnh bị bệnh về tim. Một ngày nọ bà cảm thấy choáng váng mặt mày và bị ngất xỉu. Người nhà đưa bà vào bệnh viện. Bác sĩ đã thông tim rồi bà đã nằm trong bệnh viện ba ngày, nhưng bà vẫn chưa khỏe hẵn. Bác sĩ cho về nhà và hẹn ba ngày sau tới tái khám và siêu âm lại, nếu thấy nặng sẽ yêu cầu bà phải mổ. Về nhà bà đã cầu xin Cha Trương Bửu Diệp và bà đến nhà thờ xin Cha xức dầu để chuẩn bị sáng mai vào bệnh viện ký giấy, nếu có phải mổ.
Hôm sau bà trở vô bệnh viện để bác sĩ làm các xét nghiệm và siêu âm trước khi mổ. Nhưng khi có kết quả, bác sĩ nói tim bà không có một triệu chứng gì là bệnh tật nữa, nên không cần phải mổ. Bà Hạnh đến văn phòng Cha để tạ ơn và chia sẻ lại ơn lành mà bà đã nhận được qua sự cầu bầu của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)