(0) item
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Wesminster, California

Ơn Xin Có Con Và Hết Bệnh

Bà Lan là người ngoại đạo nhưng bà có niềm tin mạnh mẽ vào Cha. Bà có cô con gái lấy chồng theo đạo Công Giáo, lấy nhau được ba năm nhưng vẫn không có con. Bà thường hay đi nhà thờ theo khách hành hương, và bà cũng nghe danh tiếng của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp rất linh thiêng. Bà đã xin khấn Cha cho con gái của bà có được một đứa con. Sau khi khấn Cha về một thời gian thì bà hay tin con gái có tin vui và đã sinh được một cháu gái kháu khỉnh. Còn những khi bà có bệnh tật đều kêu xin Cha thì bà được lành bệnh ngay. Khi biết được có văn Phòng Cha tại California, bà đã đến để tạ ơn Cha và chia sẻ những ơn lành mà bác đã nhận được qua lời cầu bầu của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 20G0M