(0) item
Chị Huỳnh Thị Lài - Santa Ana, California

Ơn Thi Đậu Quốc Tịch Mỹ

Chị Lài là người ngoại đạo, nhưng chị rất tin tưởng vào Cha. Hôm nhận được thơ mời đi thi quốc tịch Mỹ, chị rất sợ và lo lắng, vì chị không biết tiếng Anh nhiều. Chị đã xin Cha cho đi thi gặp nhiều may mắn, nhất là gặp được người viên chức nói rõ và dễ nghe và cho chị nhớ được bài đã học để trả lời. Rồi như một phép lạ Cha đã ban cho chị đúng như ước nguyện của mình.
Chị đã gặp được phỏng vấn nói chuyện với chị dễ nghe và dễ hiểu. Chị đã trả lời được các câu hỏi, kết quả chị đã đậu được quốc tịch Mỹ.
Một ơn lành khác chị đã nhận được qua Cha. Chị bị đau cổ mấy năm nay, đi bác sĩ khám không tìm ra bệnh mà cổ thì vẫn cứ đau. Chị đã đến khấn Cha thì khoảng một tuần sau đó chị không còn cảm giác đau nữa. Chị đã đến văn phòng Cha để tạ ơn và chia sẻ ơn lành mà chị đã nhận được qua niềm tin của mình vào sự cầu bầu của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 2G0M