(0) item
Chị Thân Trân

Ơn Bán Được Nhà Và Tiệm Nail

Chị Thân là người theo đạo Phật. Vào năm 2006 chị có căn nhà muốn bán nhưng thời điểm đó rất khó bán. Chị đã nghe tiếng Cha Trương Bửu Diệp hay giúp người. Vì chị là người ngoại đạo, nay có việc và cũng thử xem Cha có ban cho mình hay không, chị đã cầu xin: Xin Cha giúp cho con bán đươc căn nhà nhanh chóng, con xin tạ ơn Cha. Chưa được mười ngày thì chị đã bán được căn nhà lẹ làng. Chị rất ngạc nhiên vì những lời cầu xin của chị đều được như ý. Chị đã cho đăng báo ngay để tạ ơn Cha và để cho mọi người biết về cầu bầu sự linh thiêng của Cha. Gần đây nhất vào đầu tháng 10 năm 2013 vừa qua chị cũng có một tiệm nail muốn bán, và cũng giống như căn nhà nói trên, chị lại tìm đến Cha để xin cho chị bán được tiệm và chị đã cầu được ước thấy. Chị bán được tiệm dễ dàng.
Hôm nay chị quyết định qua California với một mục đích duy nhất là đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp để tạ ơn vì chị đã khấn với Cha như vậy. Chị xin chia sẻ lại để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)