(0) item
Chị Bùi Thị Cúc - Westminster, California

Ơn Chữa Lành Cánh Tay

Chị Cúc bị đau ở hai bàn tay co rút đã hơn ba năm nay. Chị đi bác sĩ uống thuốc, chích cũng không hết. Nên bác sĩ cứ phải cho chị uống thuốc giảm đau mỗi ngày.
Cơn đau suốt ngày đêm như ăn vào xương tủy nên chị không chịu nổi. Tình cờ nghe người bạn giới thiệu văn phòng Cha Trương Bửu Diệp và chị đến cầu xin Cha. Chị đã xin khấn với Cha: Con đang mang bệnh đau nhức và phong thấp, con đau quá, Cha chữa cho con!
Qua ngày hôm sau chị giặt quần áo tự nhiên giơ được cánh tay lên nhẹ nhàng mà quần áo giặt lại nặng, Chị mới ngạc nhiên nửa ngờ nửa vực không lẽ Cha Diệp chữa lành lẹ như vậy sao?  Đến chiều chị nấu cơm thì thấy trong người rất khỏe hai bàn tay cũng đỡ nhiều.
Hiện giờ thì chị đã hết hơn 90 phần trăm bệnh. Chị đến văn phòng để tạ ơn Cha đã cầu bầu cùng Chúa chữa lành đôi cánh tay cho chị và xin chia sẻ lại ơn lành tới mọi người để làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - tập 1)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 28G0M