Skip to main content
(0) item
Ông Trịnh, Hạnh – Garden Grove, California

“Lúc nào tôi cũng luôn có Cha bên cạnh”

Tôi từ San Jose xuống Nam California lập nghiệp. Do kinh tế xuống dốc, gây ra tình trạng xáo trộn trong gia đình, con cái. Nhưng chỉ trong ba ngày, tôi quỳ trước ảnh Cha Trương Bửu Diệp và cầu xin Ngài cầu bầu lên Chúa, Đức Mẹ ban sự bình an cho gia đình tôi.
Vợ tôi là người thiếu đức tin, ba năm nay không chịu đọc kinh, nhưng sau ba ngày cầu nguyện, tôi cảm thấy đức tin của vợ tôi, của gia đình tôi nhân lên gấp bội. Vợ tôi tự động đọc kinh, chứ tôi không phải nhắc nữa. Chính vợ tôi gọi phone cho tôi trong ngày Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, ngày 15 tháng Tám vừa qua, và nhắc tôi chở mấy đứa con đi lễ. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi chẳng biết chia sẻ gì hơn, ngoài ơn lớn nhất đối với tôi là đức tin trong gia đình tôi có được, qua sự cầu nguyện với Cha Diệp.
Tôi tin Cha sẽ tiếp tục ban ơn lành cho gia đình tôi. Tôi tin những lời cầu nguyện của gia đình tôi sẽ được phúc đáp qua bàn tay của Cha cầu bầu. Tôi tin tôi sẽ được. Tôi vững lòng tin lắm.
Mẹ vợ tôi người Hoa, bà không có đạo, nhưng bà xuống tận Tắc Sậy để cầu xin Cha. Chính bà cũng được ơn lành của Cha, khi bà bị té gãy xương chậu, nhưng do cầu xin Cha mà bây giờ đi lại được chỉ trong 3 tháng. Đến thăm Cha ở đây, tôi cảm thấy trong lòng rất xúc động, lúc nào tôi cũng nghĩ luôn có Cha bên cạnh.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)