(0) item
Cô Trương, Sương – Anaheim, California

“Cha quá linh thiêng!”

Tôi biết Cha cách đây đã 7 năm, và có đến thăm mộ Cha, cầu xin, nhưng chưa đạt được ý nguyện. Hôm thứ hai vừa rồi, mẹ tôi có mở DVD mọi người được ơn Cha Diệp. Tôi vừa xem, vừa nhìn lên bàn thờ có hình Cha Diệp mà nguyện trong lòng: “Cha ơi, nhiều người xin và được ơn Cha. Sao con xin mà Cha chưa cho con. Nếu thật sự Cha hiển linh, xin Cha ban ơn cho con đi, để con được tăng thêm đức tin.”
Hiện nay tôi đang đi làm mà chưa được ký hợp đồng lâu dài, chồng tôi đang chờ phỏng vấn để sang đây, còn mẹ tôi bị đau chân. Nên tôi cầu xin Cha cho tôi những điều tôi mong đợi là được có công việc lâu dài, chồng có visa sang Mỹ, và mẹ hết đau chân.
Mới nói chuyện với Cha hôm trước, hôm sau đi làm thì tôi được gọi lên để ký chính thức. Tôi hết sức bất ngờ, nghĩ trong bụng: “Cha ơi, sao Cha chứng minh cho con sự linh thiêng của Cha nhanh đến như vậy!” Cùng ngày hôm đó, chồng tôi phỏng vấn bên Việt Nam đậu. Thêm một bất ngờ nữa! Tôi vẫn còn bán tín bán nghi, hỏi mẹ tôi, thì mẹ tôi nói: “Sao mấy bữa nay mẹ bớt đau chân.” Nhận được ơn Cha như vậy, nay tôi tin tưởng tuyệt đối vào Cha. Cha quá linh thiêng!
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 2)