Skip to main content
(0) item
Anh Nguyễn Thành và chị Kim Dung - Oregon

Ơn Chữa Lành Bệnh Đau Nhức

Lần đầu tiên đến California, anh chị được biết có văn phòng Cha Trương Bửu Diệp nằm trên được Euclid thành phố Garden Grove.
Chị đã đến cầu nguyện với Cha vì chị bị một chứng bệnh đau nhức trong người kinh niên. Mỗi đêm đi ngủ chị cảm thấy rất là mệt mỏi và đau buốt tay chân. Chị đã cầu nguyện với Cha, xin Cha chuyển cầu cùng Chúa cho chị được hết những đau đớn trong người. Chị mang về một chai nước đã được làm phép để uống. Sau một đêm ngủ dậy chị thấy thật lạ thường.
 Bình thường chị xuống giường đi lại rất đau đớn khắp người, nhưng sáng nay tự nhiên lại thấy trong người rất khỏe không còn cảm giác đau đớn nữa . Chị đã đặt hết niềm tin nơi Cha, xin Cha cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho mình. Chị đã nhận được ơn lành của Cha ban. Chị nói với chồng chị mỗi ngày sẽ đến văn phòng tạ ơn Cha và sẽ không đi đâu nữa cho đến khi hai anh chị trở lại Oregon.
(Trích từ Sách 100 Ơn Cha Diệp - Tập 1)