(0) item
Bà Nguyễn Thị Mỹ – Orlando, Florida

Tôi xin Cha, mua được nhà, mở được tiệm nails

Tôi ở Ban Mê Thuột, nghe nhiều người nói về Cha, nên cũng đi Cà mau thăm Cha được 2 lần.Tôi có xin điều gì Cha cũng ban cho được như ý. Như bảo lãnh con cháu, em qua, xin Cha cho giấy tờ thuận lợi, thì Cha đều cho.
Năm 2012 tôi xin, và Cha ban cho là việc tôi xin và mua được căn nhà như ý để mở được tiệm nail.
Ở Mỹ tôi có người bạn sống ở Cali, ngày nào cũng đến văn phòng Cha để cầu nguyện. Họ nói tôi có dịp sang Cali thì nhớ đến tạ ơn Cha. Tồi mới từ Florida sang đây hôm qua, thì hôm nay tôi đến thăm Cha. Cộng đồng người Việt Nam chỗ tôi ở cũng biết nhiều về Cha Diệp. Khi biết tôi sang cali, họ cũng có gửi tôi đem lời khấn sang Văn phòng Cha.  Theo tôi biết, những người Công giáo và không cùng đạo cũng đều rất tin nơi Cha. Tôi có bạn ở Nebraska, nhắc tôi nếu đi Cali nhớ ghé thăm Cha Diệp.
Mới đây bác sĩ phát hiện tôi bị bệnh ung thư cổ nên sẵn có dịp tới đây thì tôi đã xin Cha cầu nguyện cùng Chúa cho mọi sự theo như ý Chúa.
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 19G0M