Skip to main content
(0) item
Bà Anna Phúc Nguyễn – Garden Grove, CA

CHA RẤT THƯƠNG MẸ CON TÔI


Tôi năm nay đã 80 tuổi. Chân của tôi bị đau lắm, lâu rồi. Tôi đi cà nhắc hoài. Một chân đã mổ nội soi, ít đau hơn chân kia. Nhưng bây giờ tôi sợ quá không dám mổ nữa. Con tôi cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, ly dị vợ, rồi bị kiện ra tòa,…Thấy vậy, tôi có đến Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Tôi chỉ mới biết Văn phòng Cha Diệp hồi đầu năm 2014 thôi, qua nhiều người nói, mà chưa có dịp đến thăm. Rồi tình cờ tôi đi tập vật lý trị liệu gần văn phòng Cha nên tôi đến cầu xin Cha. Đến gặp Cha, tôi nói:” Cha ơi thương cho mẹ con con, mẹ góa con côi, xin Cha chữa lành chân cho con khỏi đau nhức, đồng thời xin cho con của con được tai qua nạn khỏi, không phải ở tù ra khám.” Ngay ngày hôm sau về tự nhiên tôi đi bình thường mà không còn cảm giác đau đớn gì. Còn con trai của tôi không phải ở tù nữa. Bây giờ vợ nó bỏ qua cho những sai lầm của nó. Thế là những gì tôi xin đều được hết. Tôi đã xin lễ tạ ơn Cha. Tôi tin Cha Diệp lắm, vì tôi xin là được ngay. Cha rất thương mẹ con tôi.

Hôm nay tôi đến Văn phòng Cha Diệp để làm nhân chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha.

Nhân chứng Ơn lành – Tháng 10-2014