(0) item
Ông B́nh Nguyễn – Fountain Valley, CA

BÁC SĨ CHỊU THUA NHƯNG CHA DIỆP CỨU TÔI

Cách đây 10 năm, tôi bị bệnh tim, mức độ 80%. Tôi đi bác sĩ để mổ, vì mạch máu bị nghẽn. Nhưng ca mổ không thành công. Sau đó tôi bị liệt. Bác sĩ chịu thua, nói 8-9 tháng sau mới mổ lại được. Tôi đã cầu xin với Cha Trương Bửu Diệp. Ca mổ thứ hai này thành công, dù bệnh của tôi rất nặng. Bác sĩ nói trường hợp của tôi chỉ có thể là do Trời cứu mà thôi.
Trước đây tôi không biết có Nhà thăm viếng Cha ở thành phố Garden Grove. Nay biết nên chúng tôi đến để cảm tạ Cha. Tôi thấy văn phòng Cha rất đẹp. Xin cám ơn những người sáng lập và duy trì văn phòng để mọi người có chỗ đến đây mà cầu nguyện. Những ai chưa biết cứ đến văn phòng Cha mà xin ơn lành.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 10-2014)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M