(0) item
Cô Thảo Nguyễn – Corona, CA

CHA DIỆP ĐÃ CỨU SỐNG CHỒNG TÔI

Chồng tôi bị bệnh gan, và có sạn trong túi mật, nên phải mổ. Sau ca mổ chồng tôi hôn mê, nằm trong nhà thương 2 tuần lễ, phải thở bằng oxy. Sáng thứ sáu tuần trước, bác sĩ nói chắc không cứu được anh ấy rồi, đề nghị tháo ống thở. Tôi hết sức đau khổ, và không muốn chồng tôi ra đi như vậy, nên không đồng ý cho rút ống. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến Cha Diệp, nên hỏi người bạn địa chỉ Văn phòng Cha Diệp ở thành phố Garden Grove. Đến Văn phòng Cha thì đã 7 giờ tối, các anh chị Thiện nguyện đã chuẩn bị đóng cửa, nhưng vẫn nán lại chờ. Tôi vào xin Cha chữa lành bệnh cho chồng tôi. Trên đường về nhà, tôi có cảm giác phơi phới, rất lạ, như là Cha sẽ nhậm lời tôi vậy. Sáng thứ bảy tôi vào thăm anh ấy, và hỏi: “Anh, em đến thăm anh nè.” Ngay lúc đó chồng tôi mở mắt ra. Tôi hỏi tiếp: “Anh có nghe em nói gì không?” Anh ấy gật đầu. Ôi trời, đúng là Cha Diệp đã làm cho chồng tôi tỉnh lại. Hôm nay, sau một tuần chồng tôi tỉnh lại, tôi đến để tạ ơn Cha, đồng thời lại xin Cha tiếp tục cầu bầu giúp chồng tôi mau phục hồi. Bây giờ tôi rất tin Cha Diệp. Tôi đến Văn phòng Cha lần cầu là để cầu xin, và lần thứ hai này là để tạ ơn Cha và làm chứng cho Cha.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 10-2014
)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 13G0M