Skip to main content
(0) item
Bà Vũ Thị Hạnh – Santa Ana, CA

CHA ĐÃ CỨU TÔI TRONG LÚC TÔI TUYỆT VỌNG

Bà Vũ Thị Hạnh. Hình: TBDF
Cách đây 4 năm, em tôi đang sống bình thường thì tự dưng mắc bệnh tâm thần, không thể chăm sóc cho bản thân. Vì thương em, tôi đem em về nhà để chăm sóc. Tôi vẫn phải đi làm, mà bệnh tình của em ngày càng nặng, tôi định đưa em vào Trung tâm săn sóc người bệnh để em được lo chu đáo hơn, nhưng tôi đã lầm, vì việc này rất khó khăn. Vào lúc đó, người bạn thân của tôi khuyên tôi nên đến cầu nguyện với Cha Trương Bửu Diệp. Tôi là người ngoại đạo, nhưng nghe nhiều người nói Cha linh thiêng lắm, nên tôi đã đến cầu xin Cha. Lúc đó có một chỗ nhận nhưng chỉ là tạm thời. Sau một thời gian dài cả gia đình tôi phải bỏ công sức để giúp em. Gần đây tình trạng bệnh của em tôi ngày càng nặng nên phải đưa vào nhà thương. Nhà thương chuyển em tôi sang một Trung tâm nuôi bệnh. Nhưng trung tâm này từ chối, dù em tôi có đủ điều kiện. Trong cơn tuyệt vọng, tôi nài xin Cha giúp em tôi và nhờ sự trợ giúp của gia đình, em tôi đã được Trung tâm này nhận được 2 tuần nay rồi. Hôm nay tôi đến đây để cảm tạ Cha.
(Nhân chứng Ơn lành, Tháng 12-2014)