(0) item
Bà Lê Thị Phát – Westminster, CA

"CHA GIÚP TÔI NUÔI DẠY CON CÁI NÊN NGƯỜI"

Tôi là người ngoại đạo, nhưng tôi có đức tin. Năm 1981, chồng tôi vượt biên rồi mất tích. Khi đến với Cha, tôi tâm sự rằng tôi rất cô đơn, một mình nuôi hai con nhỏ còn đang đi học, mà con không làm gì lợi tức, xin Cha cho con nuôi dưỡng, dạy bảo được các con. Tôi đã cầu nguyện Cha Diệp giúp đỡ tôi nuôi dạy con cái cho nên người, gia đình bình yên, mạnh giỏi. Các con tôi hiện nay đã có gia đình, đứa nào cũng nên người. Các cháu đều đã có gia đình riêng, hạnh phúc. Tôi thấy điều đó là một ơn phúc lớn đối với gia đình tôi. Tôi biết Cha Diệp lâu rồi, từ hồi sau 1975. Lúc đó, từ Sài Gòn tôi đi xe đò xuống dưới Bạc Liêu khấn nguyện với Cha. Lúc nào trong lòng tôi cũng khấn với Cha Diệp, mà chỉ xin cho con, cháu. Tôi nghe mọi người nói Cha Diệp rất linh thiêng, hay giúp đỡ mọi người, nên tôi thường cầu nguyện với Cha.
Con tôi lớn lên, nghe và biết về Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation nên đã đưa tôi đến đây để tạ ơn Cha. Gặp những ai hoạn nạn, khó khăn tôi đều khuyên hãy đến với Cha diệp mà khấn nguyện, xin Cha phù hộ cho.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 1-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 37G0M