(0) item
Bà Nguyễn Thị Hợi – Santa Ana, CA

"TÔI XIN GÌ CHA CŨNG CHO"

Lúc sang Mỹ được hơn 5 năm tôi đi thi quốc tịch. Lúc đó tôi có thờ Cha Diệp ở nhà, tôi khấn với Cha rằng: “Cha ơi, con đi thi quốc tịch, mà chữ nghĩa chẳng biết gì, xin Cha cho người giúp con. Cha cho con được sự can đảm.” Trên đường đi thi, tôi lại đọc kinh, cầu nguyện: “Xin Chúa sáng soi cho việc con làm, từ khởi sự cho đến kết thúc đều nhờ ơn Chúa. Amen”
Đến khi đi thi, tôi vào phòng thi thì có cô phiên dịch. Tôi chỉ chào được người phỏng vấn là người Mỹ:”Good morning!”. Vậy thôi, rồi sau đó tôi nói toàn tiếng Việt. Tiếng Việt thì tôi chẳng sợ. Ông Mỹ hỏi gì, tôi nói, rồi cô phiên dịch dịch lại. Kết quả là tôi đậu quốc tịch.
Tôi sang Mỹ được 7 năm, xin gì Cha cũng cho, nhưng không hề biết có Văn phòng Cha ở đây. Một hôm tôi đi bác sĩ trên đường Euclid thì thấy đề bảng ‘Văn phòng Cha Trương Bửu Diệp’ nên tôi vào cảm tạ Cha. Tôi tin một cách thành tâm, chính Cha đã thương cầu bầu cùng Chúa tha hết mọi tội lỗi của mình. Đi bus gặp ai tôi cũng khuyên họ hãy cầu nguyện với Diệp. Tin thì sẽ được.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 1-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 12G0M