(0) item
Bà Nguyễn Thị Huyền – Seattle, WA

CHA GIÚP TÔI TÌM THẤY VẬT BỊ MẤT


Bà Nguyễn Thị Huyền và chồng. Hình: TBDF
Tôi sang California để thăm con thì được biết ở đây có nhà Cha ngự, nên tôi chạy đến trước là xin Cha cầu bầu cho con cháu thương yêu nhau, kế đến là làm chứng vì tôi đã được ơn Cha. Tôi được Cha cho 2 ơn. Một lần, tôi để cái passport ở đâu mà chẳng tìm thấy, nên đi khai là bị mất. Tôi chưa biết Cha nhưng qua bạn bè về Việt Nam nói Cha Trương Bửu Diệp linh thiêng lắm, họ khuyên tôi cứ về hỏi Cha, Cha chỉ cho. Tôi về đọc kinh, xong tôi xin Cha chỉ cho xem cái passport tôi để ở đâu. Rồi tôi đi lễ. Trở về nhà tôi thì tôi thấy cái passport. Lần khác, tôi có một số tư trang, để ở đâu lâu quá thì quên mất. Tôi hỏi các con, chúng cũng không biết. Thế rồi tôi lại đọc kinh và xin Cha. Một lần đi lễ về tự nhiên lục một chỗ nọ thì thấy ngay. Tôi tin chính Cha đã chỉ cho tôi để tôi tìm được vật bị mất và nay tôi xin tạ ơn Cha.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 1-2015)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 4G0M