Skip to main content
(0) item
Chị Phượng Nguyễn – Huntington Beach, CA

"TÔI NGƯỜI PHẬT GIÁO, NHƯNG TIN CHA DIỆP"


Chị Phượng Nguyễn. Hình: TBDF
Mẹ tôi hơn 70 tuổi. Giữa năm 2014, mẹ tôi đi khám bệnh thì thấy có bướu trong người. Tôi lo cuống lên sợ mẹ mắc bệnh ung thư, nên mới đến cầu xin Cha. Tôi xin Cha ban cho mẹ tôi thêm sức khỏe để sống lâu với con cháu. Kết quả xét nghiệm thì đó là bướu hiền. Cho đến giờ sức khỏe bà vẫn bình thường. Tôi đã đưa mẹ tôi đến Văn phòng Cha để cảm tạ Cha.
Tôi có một số tài sản không muốn giữ lại, mà bán thì chậm quá, tôi lại cầu xin Cha cho tôi bán được số tài sản ấy cho suôn sẻ. Khoảng 3-4 tháng sau, tôi bán được và người mua dễ dàng. Được ơn Cha, lúc nào tôi cũng tạ ơn Cha, tôn thờ Cha, vì Cha đã nghe lời tôi khấn nguyện. Tôi cũng xin cho một người bạn mà gia đình mất hạnh phúc, và hiện nay họ đã vui vẻ trở lại, không còn lục đục như trước nữa. Đó là ba ơn lành mà tôi đã nhận được từ Cha. Tôi nghĩ, cứ thường xuyên cầu nguyện thì Cha sẽ ở trên nhìn xuống và thêm sức cho mình. Đến với Cha, tôi cũng chẳng cầu tài, cầu lộc, mà chỉ xin được bình an mà thôi.
Tình cờ tôi biết đến Văn phòng Cha Diệp. Tôi là người Phật giáo, vẫn giữ tôn giáo của mình, nhưng vẫn tin có Đấng Tối Cao, tin vào Cha Diệp.

(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 1-2015)