(0) item
Chị Tịnh Tiểu Linh – Westminster, CA

"CHA ĐÃ BAN CHO TÔI NHIỀU ƠN LÀNH"

Trong tiệm nails của chị tôi có hình hình Cha Diệp. Trước ngày đi thi quốc tịch tôi đã cầu nguyện với Cha. Ngày thi, tôi gặp người phỏng vấn rất dễ. Ông ấy hỏi tên Tổng thống, rồi tên của Thống đốc bang. Ông ấy hỏi thêm 2 câu đơn giản nữa, không kêu viết, cũng không hỏi gì thêm, xong đi photocopy giấy tờ, rồi đưa ra tờ giấy, chúc mừng là tôi đã đậu quốc tịch. Kỳ thi quốc tịch cách đây 3 năm, khi mà tôi đã biết về Cha Diệp lâu rồi, nhưng chưa biết có Văn phòng Cha ở thành phố Garden Grove. Sau này tôi mới nghe nói có Văn phòng của Cha ở đây nên mới đến trả lễ Cha.
Ngoài ơn thi đậu quốc tịch, tôi còn được Cha ban nhiều ơn chữa lành. Có đau gì tôi đều xin Cha chữa. Thí dụ lúc mắt tôi sắp đi bắn lazer tôi cũng xin Cha, chân đau có gai cũng xin Cha, và Cha đã chữa lành hết.
Mình phải có lòng tin, thì mình đến xin Cha, Cha sẽ giúp cho mình. Mình có đau ốm, bệnh hoạn hay con cái, bạn bè có chuyện gì, mình cũng xin Cha giúp cho họ luôn. Cứ đặt lòng tin nơi Cha, cần gì Cha cũng sẽ giúp. Tôi tin như vậy.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 2-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 87G0M