(0) item
Cô Trần Thị Hiền – Westminster, CA

"NẾU ĐÃ XIN THÌ CỨ PHÓ THÁC CHO CHA" (*)

Tôi là người ngoại đạo. Ba tôi là Thiền tông bên Phật giáo ở Việt Nam. Mẹ tôi và anh chị em tôi khi sang Mỹ thì theo đạo Công giáo. Trước khi sang Mỹ tôi có biết và đến viếng mộ Cha Diệp, rồi thỉnh một tấm hình của Cha đem sang Mỹ. Tôi có nói với Cha:” Con đem Cha sang xứ người, dù có khổ cực, vui sướng thế nào Cha cũng luôn đồng hành cùng con Cha nhé!”. Nhưng khi dọn nhà tôi bị thất lạc hình của Cha. Hơn một sau bỗng dựng tôi thấy tấm hình của mình mang từ Việt Nam sang dưới chân tượng Đức Thánh cả Giu-se ở nhà thờ La Vang. Tôi đã đem Cha về. Sau này tôi mới biết là mẹ tôi đã đem hình Cha Diệp đi cho người khác. Tôi tìm đươc hình Cha cũng là một phép màu nhiệm Cha đã ban cho tôi. Những năm đầu sang Mỹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, như phải đi thi bằng lái xe, bằng nails,…tôi luôn cầu xin với Cha là Cha lại ban cho tôi đúng ước nguyện, vượt qua được tất cả. Cha sắp xếp cho tôi mọi chuyện suôn sẻ. Tôi tin như vậy, vì tôi đã trải qua nhiều lần làm một mình và thất bại. Nhưng cứ mỗi khi cầu nguyện với Cha, nhờ Cha giúp sức thì đều được Cha vui vẻ nhậm lời. Tôi hay đi xe buýt, những người trên xe hay nói về Trương Bửu Diệp Foundation (TBDF) nơi thờ phượng Cha. Vì thế tôi đã tìm đến Văn phòng TBDF để tạ ơn Cha đã trở về với tôi, và để chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người biết đến Cha hơn. Tôi biết có người nghi ngờ và Cha đã làm cho họ phải tin. Nhưng kinh nghiệm của tôi là đã đến cầu nguyện với Cha thì đừng nghi ngờ gì hết. Nếu đã xin thì cứ phó thác cho Cha.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 2-2015)

(*) Sau khi được ơn Cha Diệp, cô Hiền Trần đã tình nguyện đến làm volunteer tại Văn phòng Cha.