(0) item
Bà Nguyễn Thị Siêng - Garden Grove, CA

"CHA BAN NHIỀU ƠN LÀNH CHO EM TÔI"

Tôi có người em rể sống bên Anh Quốc, cũng bệnh mấy năm rồi. Hôm rồi đang đứng trong nhà thì bị đột quỵ, các con phải đưa đi bệnh viện. Tôi gọi điện qua hỏi thăm thì các cháu nói ba đã nằm trong bệnh viện rồi, cũng không rõ lý do. Bên đây tôi cầu nguyện với cha Diệp cho em tôi được mạnh khoẻ, bình phục. Tuần sau tôi gọi điện qua thì em tôi nói là đã được ra viện nhưng chưa được bình phục, nói vẫn bị ngọng và tai khó nghe. Tôi nói em tôi ráng cầu xin Cha Diệp. Mới đầu em tôi không biết Cha, tôi nói tên Cha và nói em ráng cầu nguyện Cha, tôi cũng xin hình Cha và gửi qua cho em.
Tôi cũng xuống đây nhiều lần, tin tưởng Cha và cầu nguyện với Cha. Bản thân tôi cũng mới biết Cha khoảng 1 năm nay. Tôi nghe mọi người nói Cha Diệp linh thiêng lắm. Có nhưng cái cầu nguyện chưa được nhưng tôi cũng tin tưởng Cha và cầu nguyện với Cha, dần dần sẽ được. Tôi có chị bạn, người đã chở tôi tới đây lần đầu tiên. Chị ấy cũng có em bị bệnh tim nên chị ấy cũng cầu nguyện Cha cho em mình được khoẻ mạnh nên bệnh tình người em cũng được tốt lên nhiều. Vì vậy tôi cũng nói người em ráng giữ hình Cha, cầu nguyện với Cha để được mạnh khoẻ cũng như xin được nhà và các trợ cấp của chính phủ bên đó để cuộc sống lúc bệnh hoạn đỡ vất vả.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 4-2015)