(0) item
Chị Mai Đỗ - Riverside, CA

"TẠ ƠN CHA ĐÃ KHÔNG BỎ CON"

Tôi bị đau tay 2 năm nay, uống thuốc không hết, mẹ tôi nói cứ bóp dầu đi. Tôi bóp dầu mà có hết đâu! Tôi cầu nguyện với Cha được 4 lần, nhưng chẳng thấy bớt, nên tôi bỏ, không cầu nguyện, không tin Cha nữa. Cô tôi thấy vậy nói không được làm như thế, Cha thương yêu tất cả mọi người, nhưng nếu không có niềm tin thì sẽ không được Cha ban ơn lành cho đâu. Tình cờ một hôm tôi đi nhà thờ có người nói ở trên đường Euclid, thành phố Garden Grove có nhà của Cha. Nơi đây rất linh thiêng. Tôi đến và nói với Cha:” Cha ơi, lúc trước con cầu nguyện mà không được nhìn thấy Cha, hôm nay con đến xin lỗi Cha, xin Cha chữa lành bệnh cho con và cho con có được công việc làm vì con chỉ có một mình mà thôi.” Sau đó trở về nhà tôi tiếp tục cầu nguyện. Khoảng ba tuần sau đó, tôi thấy tay mình bớt đau, cử động được mà không cần tay trái trợ giúp. Thêm một tuần sau thì càng bớt đau. Đến nay được 2 tháng thì tôi hết đau hoàn toàn. Tôi hết hồn, không thể nào ngờ được. Ơn lành thứ hai tôi được Cha ban, đó là tôi đã có việc làm mới. Tôi mất việc hơn năm nay chỉ vì bị đau tay. Vây là Cha đã ban cho tôi hai ơn, mà ơn chữa lành bệnh đau tay thì tôi không thể ngờ được. Mỗi lần đến với Cha, nắm tay Cha, tuy chỉ là bức tượng, nhưng sao tôi thấy ấm lắm. Măc dù biết sau lưng mình có rất nhiều người, nhưng sao lần nào gặp Cha, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi nói với Cha:“Cha ơi, con đã bỏ Cha, con không xứng đáng, con nghi ngờ Cha, mà Cha vẫn thương con. Con xin cảm tạ Cha đã không bỏ con.”
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 5-2015)
Google AdSense
Copyright 2022 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 14G1M