(0) item
Bà Vũ Liên – Garden Grove, CA

"CHA DIỆP GIÚP TÔI TRONG MỘT CHUYẾN BAY"

Hơn một năm trước tôi qua Mississippi thăm con gái. Tôi bay chuyến 2 giờ nhưng tôi ra phi trường từ 10 giờ sáng. Nhưng chuyến bay bị trễ cho đến 9 giờ đêm tôi mới lên được máy bay. Trên máy bay tôi thấy môt ông người Mỹ ngồi cách tôi một ghế. Suốt chuyến bay ông ấy chỉ sử dụng computer. Khi máy bay hạ cánh, tôi chẳng biết đi cửa nào. Vì phi trường vắng tanh không có một ai, mà ông người Mỹ kia thì rất giống Cha Trương Bửu Diệp, nhất là bộ râu, thế là tôi cứ đi theo ông ấy mà nói: “Please, help me.” Ông ấy liền đưa tôi đến gặp nhân viên phi trường, sau đó còn gọi phone co con tôi, nói phải gọi phone lúc 5g sáng để nhắc tôi lên máy bay về New Orleans. Lần ấy tôi sang thăm con tôi bình an. Hôm đến Văn phòng Cha, lúc nhìn thấy tượng Cha tôi cảm giác ớn ớn sau gáy, thế là tôi biết chính Cha đã giúp tôi trong chuyến bay ấy. Ông Mỹ mà tôi gặp hôm ấy chính là Cha. Tôi được nhiều ơn Cha lắm, xin gì được nấy, mà ơn Cha giúp đi thăm con về bình yên là ơn tôi nhớ hoài, nên hôm nay tôi phải đến kể lại để làm bằng chứng cho Cha, chứ không nói lên thì lòng tôi không được bình yên. Tôi qua Mỹ mấy chục năm rồi, nhưng lúc ở bên Mississippi thì không biết có Văn phòng Cha Diệp cho đến ngày dời sang California. Tôi thường nói chuyện với Cha như nói với người thật. Gặp ai đang bệnh tật đau khổ tôi đều nói hãy đến cầu nguyện với Cha.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 5-2015)