(0) item
Bà Kim Trần – Westminster, CA.

“CHA LUÔN Ở BÊN TÔI”

Cuộc đời tôi gặp rất nhiều khốn khó. Người ta gọi ‘sóng gió cuộc đời’ mà. Nhưng từ ngày biết Cha, tôi luôn cầu xin với Cha, hình Cha tôi treo trong xe để Cha phù hộ. Quả thực, Cha đã cứu chúng tôi 2 lần thoát tai nạn xe cộ. Con gái tôi có chuyện gia đình, tôi cầu xin thì Cha đa giúp cho mọi chuyện suông sẻ. Tôi rất tin tưởng nơi Cha, tin là Cha luôn ở bên tôi. Chúa nói xin thì sẽ cho, gõ thì cửa sẽ mở. Những ai xin mà chưa được có thể Chúa đang thử thách xem mình có bền chí để trông cậy vào Chúa không, vì thế, đừng nản chí, mà cứ kiên nhẫn nhờ Cha cầu bầu giúp. Thế nào cũng được. 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 21G0M