(0) item
Cô Nguyễn Thị Thắng – Michigan.

"CHA ĐÃ BAN CHO TÔI ƠN HỒI SINH"

Năm 1977, tôi bị chấn thương sọ não, nặng lắm. Trong lúc tôi có cảm giác lâng lâng như đang bay đi, thì bỗng thấy một người mặc đồ đen, đeo chuỗi tràng hạt dài tới chân, nói với tôi chỉ hai từ ‘Hồi sinh’. Ngay sau đó, chân tay tôi cử động được. Cô cháu gái thấy vậy liền gọi bác sỹ. Tôi hồi sinh thật. Trở về nhà, tôi cứ đòi đi nhà thờ, dù trước đó tôi chỉ thờ ông bà chứ không phải là Ki-tô hữu. Tôi có chị bạn tặng tôi tấm hình một vị Linh mục - Cha Trương Bửu Diệp. Tôi nhìn mà giật mình, vì đây chính là người đã cứu mạng tôi, đưa tôi về cõi trần gian của năm 1977. Tôi đi nhà thờ thường xuyên, cầu xin Chúa, Đức Mẹ Fatima, và với Cha Diệp. Tôi cầu xin được ra khỏi nước Việt Nam, để làm việc, và để giúp đỡ người thân còn rất khốn khó. Thật nhiệm màu, Cha đã dẫn đường cho tôi đi thật. Từ đó, lúc nào tôi cũng tin nguyện với Cha. Và tôi xin gì cũng được, nhất là cầu xin cho bạn bè, người thân. Tôi sống tại thành phố thuộc tiểu bang Michgan, có rất ít người Việt Nam, nhưng lại được một chị bạn tặng tấm hình của Cha được thỉnh từ Văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Từ đó, tôi biết được địa chỉ của Hội mà hôm nay đến được nơi này, được tâm sự với Cha, và cảm tạ Cha đã ban cho tôi ơn hồi sinh.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 7-2015)

 
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 3G0M